consultancy

dutch crossing ondersteunt bedrijven bij kwaliteitsmanagement en milieumanagement in uiteenlopende projecten. Er zijn grofweg 3 gebieden waarop dutch crossing actief is: 1) interim management & coaching, 2) opzetten en implementeren van managementsystemen, en 3) onderhouden en verbeteren van managementsystemen.

interim management & coaching

Als de kennis en capaciteit niet in huis is om het managementsysteem draaiende te houden, dan kan dutch crossing de functie van kwaliteitsmanager, milieumanager of KAM-manager vervullen. 
dutch crossing kan ook als coach ingezet worden wanneer de capaciteit wel beschikbaar is, maar aan kennis of sturing behoefte is.

opzetten en implementeren van managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001, FSC)

Het invoeren van een managementsysteem kent een aantal herkenbare stappen. Het belangrijkste aan het maken van een managementsysteem is dat het "past" als een maatpak. Het moet de organisatie helpen en niet tegenwerken. Het moet begrepen worden en niet alleen maar beschreven zijn. Daarvoor moet het managementsysteem helder, praktisch en begrijpelijk zijn. Om dit te bereiken, is de inbreng van medewerkers cruciaal. dutch crossing werkt daarom veel met de eigen medewerkers zodat het systeem de taal van het bedrijf spreekt. Dat wordt vastgelegd in interne afspraken en doelen. Het werken volgens die afspraken gaat praktisch vanzelf, want de medewerkers hebben ze zelf gemaakt. Het resultaat is dat de doelen bereikt worden. En daar draait het in een managementsysteem uiteindelijk om.

onderhouden en verbeteren van managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001, FSC)

Als een managementsysteem is geïmplementeerd en "draait", begint het pas. Het is een dooddoener, maar wel waar. Het motiveren van medewerkers om een belangrijk doel te behalen (zoals certificering) is nou eenmaal vele malen makkelijker dan het vasthouden van de motivatie. Dan komt het neer op overtuigingskracht en discipline. dutch crossing kan bepaalde taken overnemen of objectief vanaf de zijlijn mee kijken. Vreemde ogen dwingen en dat houdt de zaak scherp. En dat heb je nodig om continu te verbeteren.

Voor elke inzet van dutch crossing geldt dat vooraf goed overleg gevoerd wordt over de wensen en verwachtingen. Dan kan samen bepaald worden op welke wijze en frequentie uw organisatie het beste geholpen is.

Meer weten en uw vraag voorleggen? Neem contact met dutch crossing op.

dutch crossing - voor een duurzame bedrijfsverbetering | disclaimer