auditing

externe audits

dutch crossing is gecertificeerd lead-auditor voor ISO 9001, ISO 14001, FSC en een aantal branche specifieke nationale en internationale standaarden.
Voor een aantal certificerende instellingen voert dutch crossing certificatie en controle audits uit.

interne audits

Een belangrijk onderdeel van managementsystemen (zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc) is de uitvoering van interne audits. Hiervoor moet een bedrijf beschikken over gekwalificeerde auditors. Dat kunnen eigen medewerkers zijn. Maar die hebben vooral andere taken en het interviewen van collega's wordt vaak als vervelend ervaren. Bedrijfsblindheid ligt ook op de loer.
Het uitbesteden van de interne audits aan dutch crossing is hiervoor een goede oplossing. Medewerkers kunnen hun eigen taken blijven doen. De bedrijfsvoering kan gewoon doorgaan. De interne audits worden professioneel uitgevoerd. Fris, niet gehinderd door bedrijfscultuur en aannames, en volgens de richtlijnen. Het resultaat is een helder en kort rapport met actiepunten. Om daarmee het systeem verder te verbeteren.
Al vanaf een aantal dagen per jaar kan dutch crossing u helpen om het instrument van interne audits effectiever te maken.

Meer informatie? Neem contact met dutch crossing op.

dutch crossing - voor een duurzame bedrijfsverbetering | disclaimer